ASVO: Aanmelden voor de wachtlijst

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Allereerst dank voor uw interesse in de ASVO.  
Via onderstaand formulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor de wachtlijst van de ASVO.

De wachtlijst biedt mogelijkheden voor alle groepen, dus groep 1 t/m 8.
Met name door verhuizingen komen er soms één of meerdere plekken vrij in een groep.
Wij vullen die plekken graag op met nieuwe leerlingen.


Gegevens voor aanmelding Wachtlijst:


LET OP:
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding via aanmelding@asvo.nl
Deze kan in uw spam-box (ongewenste mail) terecht komen!

* Verplichte velden