Kunst & Cultuur en VTS school

Visual Thinking Strategies (VTS) is beproefde leermethode, gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. De aanpak leert mensen open en zonder oordeel waarnemen, onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar door naar kunstwerken te kijken.
Op de Asvo maken al onze leerlingen van beide afdelingen kennis met deze methode vanuit de overtuiging dat deze  een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat! Onze leerkrachten zijn hierin gediplomeerd of volgen de opleiding.

Meer informatie:

https://www.vtsnederland.org/

Powered by BasisOnline