Verlof

Verlof aanvragen buiten de reguliere vakanties en vrije dagen

Vanaf 5 jaar geldt voor elk kind een leerplichtwet. Dit betekent dat u uw kind niet zo maar thuis kunt houden, ook niet voor een dag.
De Asvo kan voor zogenaamde gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen. Wij kijken zeer kritisch naar aanvragen omdat we het belangrijk vinden om de continuïteit van het leerproces van uw kind zo min mogelijk te onderbreken. Bovendien kan ongeoorloofd verzuim door de leerplichtambtenaar bestraft worden met een boete.
Om verlof aan te vragen dient een formulier te worden ingevuld. Dit geldt óók voor de niet leerplichtige kinderen v.a. 4 jaar, omdat wij graag willen weten waar een kind is. Bovendien vinden wij het ook van belang om ook voor de niet leerplichtige kinderen terughoudend om te gaan met extra verlof. Immers: in groep 1 wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan en het is jammer als kinderen dan te veel missen.

Hier onder vindt u twee aanvraag formulieren. Een is er bestemd voor extra vakantieverlof en de ander wanneer u verlof wegens gewichtige omstandigheden wilt aanvragen. U kunt de formulieren ook ophalen bij onze conciërge. Het formulier dient 8 weken van te voren ingeleverd te worden bij de secretaresse of bij de conciërge. Bij de aanvraag voor extra verlof dient bewijs te worden overhandigd waaruit blijkt dat de aanvraag voor het verlof aan de eisen van de in het formulier genoemde criteria voldoet. Alleen de directie kan toestemming tot verlof verlenen.FORMULIER EXTRA VAKANTIEVERLOF

FORMULIER VERLOF GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Regels met betrekking tot verlof in bijzondere gevallen bij talentontwikkeling
Protocol verlof onderwijs en toptalent.pdf

Zie ook
http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/


UITLEG
Verlof buiten de schoolvakanties
Eén keer per schooljaar mag er een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties worden ingediend. Dit kan indien u kunt aantonen dat u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie kan. U kunt dan gebruik maken op een Beroep op vrijstelling waar de school onder voorwaarde van de wettelijke regels in mag voldoen.
Uw kind kan dus formeel alleen vrij krijgen als u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens een van de schoolvakanties op vakantie kunt. Er is recht op één vakantie per schooljaar. De school heeft een formele verklaring nodig waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan in dit schooljaar (inclusief de Zomervakantie)!
Daarvoor is een formeel bewijs nodig om zo mogelijk akkoord te geven.
 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Zie ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
 

 

Powered by BasisOnline