Ouderavonden en -gesprekken

Klassenavond
Lesjesavond
Gesprekken
Ouderavonden
Aan het begin van ieder schooljaar is er een ouderavond per klas. Op deze avond ontvangt u informatie over de gang van zaken in de groep en kunt u hierover vragen stellen.
Daarnaast organiseren wij eens per jaar een lesjesavond. Uw kind is dan de "juf" of "meester" en u krijgt les. Op deze manier laten de kinderen aan u zien wat ze geleerd hebben en waar ze in hun groep mee bezig zijn. Indien aan de orde, zijn er soms ook avonden waarop een bepaald thema nader toegelicht wordt.

Oudergesprekken
Van de leerkracht ontvangt u gedurende het jaar verschillende malen een uitnodiging om op gesprek te komen, wel of niet naar aanleiding van een verslag. Hierbij gaat het net zo goed om de leerprestaties van het kind, als om het sociale gedrag en de emotionele ontwikkeling. Tevens worden besproken: de motivatie, de werkhouding en de zorg voor de omgeving. Uiteraard hoeft u een dergelijk gesprek niet af te wachten. Als u tussentijds wilt weten hoe het met uw kind gaat of als u de groepsleerkracht iets wilt vertellen wat van belang kan zijn voor het welbevinden van uw kind op school, kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd.

Powered by BasisOnline