Schoolondersteunings- profiel SOP

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel heeft de ASVO beschreven wat zij als school aan begeleiding kan bieden en ook wat daarbinnen de beperkingen en ambities zijn.
Het SOP geeft overzichtelijk aan hoe extra begeleiding op de ASVO geregeld is.
Het schoolbestuur stelt ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben, dit loopt gelijk met het schoolplan van de ASVO.
 
Klik voor het SOP van de ASVO hier.

Powered by BasisOnline